EXAMENCENTRUM VTI Zeebrugge

Zeebrugge

Premies.

Vormelek vzw betaalt aan de werkgever die ressorteert onder het PSC 149.01 (RSZ prefix 067 of 467) een premie voor elke arbeider die een niet-bedrijfsspecifieke opleiding met het Vormelek-label volgt (opleiding van min. 3 u, tussen 7u en 17u, ...). Het premiebedrag bedraagt per arbeider maximum € 15,5 per uur en wordt afgebouwd van het premiekrediet van de onderneming. Voor bijkomende inlichtingen neemt u best contact op met Vormelek: 02 476 16 76

Hoe de premie aanvragen?

  • Ten laatste 3 werkdagen voor de start van de opleiding
  • Online www.vormelek-formelec.be

Vormelek code: C|2009|9941|N
Naam: Certificaat in de Koeltechniek - Cat I

webdesign door WebQ