EXAMENCENTRUM VTI Zeebrugge

Zeebrugge

Opleiding

Het examencentrum richt  een voorbereidingsessie in. De kandidaat is vrij om deze sessie te volgen. De kandidaat kan zich enkel inschrijven voor de voorbereidingssessie als hij zich ook inschrijft voor een examen of een herexamen. Tijdens de voorbereidingssessie komen volgende zaken aanbod:

 1. Theoretisch examen
  • Verwijzing naar de site van LNE voor de vragen
  • Excell-bestand van alle vragen wordt elektronisch aan de kandidaat bezorgd
 2. Praktische proef hardsolderen
  • Aan de hand van een voorbeeld van het gewenste eindresultaat van de hardsoldeerproef wordt uitleg verschaft over de te volgen procedure en handeling om een goed resultaat te behalen ( onder stikstof solderen, waar nodig koeling, volledige doorvloeiing, druktest )
 3. Praktische proef koelmiddelhandelingen
  • Op een werkende installatie worden door de lesgever de handelingen getoond welke dienen uitgevoerd te worden tijdens de praktische proef koelmiddelhandelingen. Er wordt tevens uitleg verschaft over de te volgen procedures :
   • vaccumeren
   • vullen
   • lektest met elektronische lekzoeker
   • recupereren van het koelmiddel ( hoeveel toegelaten verlies )
   • manifold afkoppelen zonder koelmiddelverlies
   • opmeten van de goede werking
webdesign door WebQ